Kännetecken: Gulbruna framvingar med 3 utåtriktade svarta framkantsfläckar från basen, knappt halvvägs och 2/3 ut. 3 par av grupper av resta svarta och vita fjäll. Utanför yttre framkantsfläcken finns smalt vinklat vitt tvärband.

Coleotechnites
piceaella

Granbarrminerarmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea