Coleophora vibicigerella Kilstreckad malörtssäckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar gulbruna i bakre och bruna i främre delen, vit framkant, smal vit bakkant. Vitt streck från basen som når bakkanten 3/4 ut. Vitt centralt streck i yttre halvan. Antennen vit med lång gulbrun tofs vid basen. Mellankropp vit, brun mitt.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Artemisia campestris

Liknande (12 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora colutella
Mindre sötvedelssäckmal
Coleopho. pyrrhulipennella
Kilstreckad ljungsäckmal
Coleophora partitella
Kilstreckad röllikasäckmal
Coleophora caelebipennella
Kilstreckad hedblomstersäckmal
Coleophora vulnerariae
Getväpplingssäckmal
Coleophora discordella
Käringtandssäckmal
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Coleophora conspicuella
Kilstreckad klintsäckmal
Coleophora onobrychiella
Sandvedelssäckmal