Coleophora uliginosella Odonsäckmal

Alla foton
Kännetecken: Smala brungrå framvingar. Antennerna ringade i vitt och brungrått, mer diffust i yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium uliginosum

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora siccifolia
Gulgrå rönnsäckmal
Coleophora spinella
Apelsäckmal
Coleophora prunifoliae
Körsbärssäckmal
Coleophora idaeella
Pyrolasäckmal
Coleophora vacciniella
Blåbärsäckmal
Coleophora ledi
Mindre skvattramsäckmal
Coleophora plumbella
Blygrå säckmal
Coleophora vitisella
Ljusbrun lingonsäckmal
Coleophora glitzella
Blek lingonsäckmal