Kännetecken: Gulbruna framvingar med vitt längs inre 2/3 av framkanten. Vitt streck från basen strax innanför framkanten som grenar sig i yttre delen längs ribbor till framkanten. Distinkt vitt streck från basen i bakre delen. Antennen ringad.

Coleophora
peribenanderi

Linjerad tistelsäckmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctium, Carduus, Carlina, Centaurea, Cirsium

Liknande (23 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora argentula
Mindre röllikasäckmal
Coleophora follicularis
Hampflockelssäckmal
Coleophora proterella
Förväxlad säckmal
Coleophora conyzae
Skarplinjerad krisslesäckmal
Coleophora lineolea
Stinksyskesäckmal
Coleophora amellivora
Linjerad gullrissäckmal