Coleophora conspicuella Kilstreckad klintsäckmal

Alla foton
Kännetecken: Gulbruna framvingar, mörkbruna i främre delen. Smal vit bakkant. Vitt streck från basen mot bakkanten. Vitt streck från 1/6 mot framkanten. Kort vitt centralt streck i yttre halvan. Antennen vit (ibland ringad) med lång gråbrun tofs.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aster, Centaurea jacea, Chrysanthemum, Scabiosa columbaria

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Coleophora partitella
Kilstreckad röllikasäckmal
Coleophora caelebipennella
Kilstreckad hedblomstersäckmal
Coleopho. pyrrhulipennella
Kilstreckad ljungsäckmal
Coleophora vibicigerella
Kilstreckad malörtssäckmal
Coleophora colutella
Mindre sötvedelssäckmal
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Coleophora vulnerariae
Getväpplingssäckmal