Coleophora antennariella Skogsfrylesäckmal

Alla foton
Kännetecken: Smala ljust brungrå framvingar. Antennerna ringade i vitt och brungrått, ofta lite otydligt speciellt i yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Luzula pilosa

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora lutarea
Grå kapselsäckmal
Coleophora spiraeella
Spireasäckmal
Coleophora siccifolia
Gulgrå rönnsäckmal
Coleophora spinella
Apelsäckmal
Coleophora prunifoliae
Körsbärssäckmal
Coleophora idaeella
Pyrolasäckmal
Coleophora vacciniella
Blåbärsäckmal
Coleophora ledi
Mindre skvattramsäckmal