Kännetecken: Stor art med gråbruna framvingar med vit framkant. Huvudet grått med vita kanter. Antennerna vita med svaga bruna ringar. Honan har långa bruna hår på inre delen av antennen.

Coleophora
albella

Svartvit säckmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 16-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lychnis flos, Lychnis viscaria, Silene nutans, Silene vulgaris

Liknande (10 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora alnifoliae
Ljuskantad alsäckmal
Coleophora limosipennella
Ljuskantad almsäckmal
Coleophora caespititiella
Ringtågsäckmal
Coleophora alticolella
Tvillingtågsäckmal