Coleophora unigenella Fjällsippesäckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Smala brungrå framvingar. Antennerna mörka.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dryas octopetala

Liknande (22 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora spiraeella
Spireasäckmal
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal
Coleophora thulea
Hjortronsäckmal
Coleophora laricella
Sydlig lärksäckmal
Coleophora antennariella
Skogsfrylesäckmal
Coleophora boreella
Nordsäckmal
Coleophora siccifolia
Gulgrå rönnsäckmal
Coleophora spinella
Apelsäckmal