Coleophora trigeminella Vitkantad rönnsäckmal

Alla foton
Kännetecken: Smala gulbruna framvingar med gulvit framkant i inre delen. Mörkspetsade fjäll i yttre delen. Antennerna omväxlande vita och ljusbruna ända ut i spetsen och med gulvit bas.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Malus sylvestris, Prunus avium, Prunus spinosa, Sorbus aucuparia

Liknande (14 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora adjectella
Ljuskantad slånsäckmal
Coleophora badiipennella
Vitkantad almsäckmal
Coleophora flavipennella
Ljuskantad eksäckmal
Coleophora milvipennis
Ljuskantad björksäckmal
Coleophora alnifoliae
Ljuskantad alsäckmal
Coleophora limosipennella
Ljuskantad almsäckmal
Coleophora hydrolapathella
Vattenskräppesäckmal
Coleophora arctostaphyli
Mjölonsäckmal
Coleophora peri
Toksäckmal