Kännetecken: Smala brungrå framvingar. Antennerna mörka med ljus spets.

Coleophora
obscuripalpella

Mörk skvattramsäckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 10-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rhododendron tomentosum

Liknande (22 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora violacea
Vägtornssäckmal
Coleophora thulea
Hjortronsäckmal
Coleophora spiraeella
Spireasäckmal
Coleophora ledi
Mindre skvattramsäckmal
Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal
Coleophora laricella
Sydlig lärksäckmal