Coleophora murinella Musgrå lingonsäckmal

Alla foton
Kännetecken: Smala gråbruna framvingar. Antennerna ringade i vitt och mörkgrått ända ut i spetsen.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium vitis

Liknande (16 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora idaeella
Pyrolasäckmal
Coleophora vacciniella
Blåbärsäckmal
Coleophora vitisella
Ljusbrun lingonsäckmal
Coleophora lutipennella
Gul eksäckmal
Coleophora serratella
Björksäckmal
Coleophora binderella
Brun alsäckmal