Coleophora boreella Nordsäckmal

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Gulbruna framvingar med gulvita fjäll. Vissa exemplar har spridda mörkgrå fjäll. Vitaktig längs inre halvan av framkanten. Antennerna grå eller ringade.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Sagina nodosa

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal
Coleophora glaucicolella
Suddig tågsäckmal
Coleophora saxicolella
Gulgrå mållesäckmal
Coleophora atriplicis
Kustmållesäckmal
Coleophora scabrida
Knytlingsäckmal
Coleophora vestianella
Smalvingad mållesäckmal
Coleophora granulatella
Grå fältmalörtssäckmal