Coenocalpe lapidata Stenmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna (hane) eller benvita (hona) framvingar med flera bruna tvärlinjer. Utdraget framhörn och en diffus mörk fläck mitt på framvingen. Framvingarnas hålls ut från kroppen och exponerar delvis de ljusare bakvingarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 24-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Clematis vitalba, Pulsatilla vulgaris, Ranunculus, Thalictrum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Horisme tersata
Svartbältad strimmätare