Kännetecken: Gulvita framvingar med vitkantat rödbrunt tvärband från bakkanten knappt halvvägs ut. Stark rosa ton i yttre delen av vingen som ofta bildar en stor triangel. Rödbruna vingfransar.

Cochylis
flaviciliana

Röd väddblomvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 11-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Knautia, Scabiosa

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Falseuncaria degreyana
Kustkämpeblomvecklare
Cochylis roseana
Kardväddsblomvecklare
Cochylidia implicitana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare