Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med mörkare vattring. Mörkbrunt, ibland med svart inslag, diffust bakåtriktat tvärband från bakkanten 1/3 ut som inte når framkanten. Mörkt streck längs ytterkanten. Återfunnen i Skåne 2014.

Cochylimorpha
straminea

Svartklintsblomvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 13-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Centaurea, Scabiosa

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Cochylimorpha alternana
Väddklintsblomvecklare