Cnephasia asseclana Mellangråvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Ljusgrå framvingar med mörkare grå teckning i form av tvårband från framkanten 1/4 ut samt halvvägs ut mot bakhörnet och fläck långt ut vid framkanten. Liten och jämförelsevis brokigt tecknad.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Chrysanthemum, Humulus, Mentha, Plantago, Ranunculus, Rumex

Liknande (10 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Cnephasia incertana
Ljus gråvecklare
Cnephasia alticolana
Vattrad gråvecklare
Cnephasia genitalana
Småprickig gråvecklare
Cnephasia stephensiana
Sensommargråvecklare
Cnephasia pasiuana
Stäppgråvecklare
Cnephasia communana
Försommargråvecklare
Neosphaleroptera nubilana
Hagtornsgråvecklare
Eana incanana
Mörk gulfläcksgråvecklare
Eana derivana
Mindre gulfläcksgråvecklare