Clostera anachoreta Svartfläckig högstjärt

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Brungrå framvingar med fin svart pudring, tre ljusa tvärlinjer och tydlig stor gråbrun fläck vid framhörnet med en bruten ljus tvärlinje som löper igenom. Under framhörnsfläcken två små svarta fläckar. Mellankroppen har rödbrun fläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Populus tremula, Salix

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Clostera curtula
Rödgrå högstjärt