Clepsis spectrana Kärrsnedbandsvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Ljust gulbruna framvingar med smalt mörkbrunt tvärband från mitten av framkanten mot bakhörnet. Tvärbandet är distinkt i främre halvan men når i regel inte bakkanten. Mörkbrun fläck vid framkanten långt ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer pseudoplatanus, Cicuta virosa, Epilobium hirsutum, Filipendula, Picea, Potentilla, Quercus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Paramesia gnomana
Blåbärsbredvecklare
Clepsis consimilana
Fållad askvecklare
Clepsis rurinana
Trysnedbandsvecklare
Clepsis neglectana
Smultronsvecklare