Cirrhia icteritia Blekgult gulvingsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gul eller gulorange framvingar med rödbrun teckning som varierar i styrka. I regel band av mörka tvärlinjer i yttre halvan. Utdraget vinghörn. Oftast svart fläck i bakre halvan av njurfläcken. Gul mellankropp och huvud.
©
♀+♂
Vingbredd: 27-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus, Potentilla, Rumex, Salix caprea, Ulmus, Vaccinium uliginosum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Cirrhia gilvago
Ockragult gulvingsfly
Tiliacea sulphurago
Tvåringat gulvingsfly
Xanthia togata
Violettbandat gulvingsfly