Chrysoesthia drurella Praktmållemal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Orange framvingar med svartkantade metalliskt silvriga fläckar vid basen på båda kanterna, tvärband 2/5 ut, från nära spetsen och inåt samt flera mindre fläckar i yttre delen. Palperna korta och uppåtriktade. Huvudet silvrigt.
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amaranthus, Atriplex, Chenopodium

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Pancalia leuwenhoekella
Mindre violbrokmal
Pancalia schwarzella
Större violbrokmal
Chrysoesthia sexguttella
Fläckmållemal