Choristoneura hebenstreitella Rönnbredvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gråbruna framvingar med svagt nätmönster, mörkbrunt rotfält, rundad mörkbrun fläck långt ut vid framkanten och mörkbrunt centralt tvärband. Tvärbandet är i regel brutet i främre halvan och breddas diffust utåt i bakre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus, Hedera helix, Myrica gale, Quercus, Salix, Vaccinium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Pandemis cerasana
Lädergul bredvecklare
Choristoneura diversana
Berberisbredvecklare
Lozotaenia forsterana
Skogsbredvecklare