Chloroclysta siterata Brungrön fältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Varierande. Grön med rödbruna eller ibland gråsvarta stråk från vingbasen. Yttre ljusa bandet avbrutet med mörkt parti i mitten. Tunna vita streck som bildar T eller en pil långt bak på mellankroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Prunus padus, Quercus, Sorbus aucuparia, Tilia

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Chloroclysta miata
Blekgrön fältmätare
Colostygia olivata
Mossgrön fältmätare
Acasis viretata
Grön lobmätare