Chionodes ignorantellus Gulbandad mosstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svarta framvingar med ett par gula fläckar 1/5 ut och par av gula kantfläckar långt ut som ibland bildar tvärband. Mellankropp svart med gult längst bak. Palperna gula med mörka fjäll.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Chionodes fumatellus
Rökstävmal