Kännetecken: Brunsvarta framvingar med ett utåtriktat vitt tvärband nära basen som inte når bakkanten och ett vinklat vitt tvärband 3/4 ut. Palperna ljusgula med bruna fjäll. Huvud mörkbrunt.

Chionodes
lugubrellus

Tvåbandad stävmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lotus corniculatus, Trifolium repens, Vicia cracca

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Chionodes luctuellus
Granskogsstävmal
Chionodes viduellus
Trebandad stävmal
Syncopacma cinctella
Vitfläckspalpmal