Chionodes luctuellus Granskogsstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med ett utåtriktat vitt tvärband nära basen och ett mitt på som inget når bakkanten och ett vitt tvärband 3/4 ut. Segment 2 gulvitt, 3 brunt på palperna. Huvud gulvitt. Mellankroppen brunsvart.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea abies

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Chionodes continuellus
Vithövdad stävmal
Chionodes viduellus
Trebandad stävmal
Eulamprotes wilkella
Större silverdystermal
Gelechia sestertiella
Lönnstävmal
Chionodes lugubrellus
Tvåbandad stävmal