Chionodes electellus Granbarksstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulvita framvingar med mörk pudring speciellt vid basen, längs bakkanten och i spetsen. Par av svarta fläckar 1/3 ut och en 2/3 ut. Palpsegment 2 gulvitt och segment 3 mörkt med vit spets. Antennerna ringade mörkt och ljust.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea abies

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Parachronistis albiceps
Hasselknoppsmal
Pseudotelphusa scalella
Svartvit kantmal
Chionodes continuellus
Vithövdad stävmal
Prolita sexpunctella
Flickstävmal
Caryocolum cauligenellum
Backglimsgallmal