Chersotis cuprea Kopparbrunt jordfly

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Bruna framvingar. Mellanfältet mörkare, begränsas av tunna silvriga tvärlinjer. Oval och njurfläck och oftast tappfläck bakom ovalen samt central ribba markerade med tunn silvrig kant. Ljusare band längst ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus