Celypha tiedemanniana Fräkenbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Karakteristisk art med svarta framvingar med varierande mängd orangegula och blågrå fläckar. Två parallella vita tvärband. Det inre knappt halvvägs ut och det andra når bakhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Equisetum palustre