Celypha rurestrana Berggrundvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen mörkbrun med svart teckning och med brett ljust tvärband med projektion utåt. Yttre 1/3 gråvit med bruna och svarta fläckar. Stora brunasvarta fläcken från ytterkanten jämnbred.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Sonchus, Vaccinium

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare