Cedestis subfasciella Mindre tallbarrsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar och mellankropp har vita fjäll med bruna spetsar som ger spräckligt utseende. I inre halvan finns mörkbrunt tvärband med diffus inre gräns och skarp yttre vit gräns och utanför detta ett mycket diffust mörkt tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Cedestis gysseleniella
Större tallbarrsmal