Caryocolum tischeriellum Backglimsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svarta framvingar med vit utåtriktad fläck från framkanten nära basen, vit fläck mitt på vingen och brutet vitt tvärband 4/5 ut. Pannan vit och nacken svart. Mellankroppen delvis brun. Basen av antennerna vit på undersidan.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Silene nutans

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Caryocolum arenariellum
Sandnejlikegallmal
Gelechia sestertiella
Lönnstävmal
Caryocolum vicinellum
Smällglimsmal