Caryocolum petryi Såpörtsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkgrå framvingar med mycket diffus teckning i form av svarta fläckar 2/3 och 4/5 ut samt knappt skönjbara motstående ljusa kantfläckar långt ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Gypsophila fastigiata

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Caryocolum alsinellum
Mindre arvmal