Caryocolum cassellum Lundstjärnblomsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna svartgrå med varierande mängd gulbrun och vit pudring. Svarta utåtriktade framkantsfläckar 1/4 och 1/2 ut och mellan dess vitt tvärband med svart fläck. Vitt tvärband 4/5 ut som är brutet av svart i mitten.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Stellaria graminea, Stellaria nemorum

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Caryocolum pullatellum
Ljusbandad arvmal
Caryocolum marmoreum
Marmorerad arvmal
Caryocolum huebneri
Mindre buskstjärnblomsmal
Caryocolum alsinellum
Mindre arvmal
Caryocolum fraternellum
Rostfläckig arvmal