Caryocolum viscariellum Rödblärearvmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen mörkgrå med brun pudring. Svarta utåtriktade fläckar från framkanten 1/3 ut och från centrum 3/5 ut till bakhörnet. Par av ljust gulbruna kantfläckar långt ut som ofta bildar vinklat tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Silene dioica

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Caryocolum alsinellum
Mindre arvmal
Caryocolum fraternellum
Rostfläckig arvmal
Caryocolum blandulellum
Svartbandad arvmal