Caryocolum junctellum Vinterarvmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Framvingen gråbrun med vit, svart och orange pudring. Svart utåtriktat fält med gulvit inre begränsning från framkanten 1/4 ut. 2-3 svarta fläckar centralt. Vita kantfläckar 4/5 ut separerade med orange. Flyger också på våren.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium arvense, Stellaria graminea, Stellaria media

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Caryocolum alsinellum
Mindre arvmal
Caryocolum viscariellum
Rödblärearvmal
Caryocolum fraternellum
Rostfläckig arvmal
Caryocolum tricolorellum
Trefärgad stjärnblomsmal