Caryocolum blandulellum Svartbandad arvmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljusgrå framvingar med vit, brun och svart pudring. Utåtriktad svart fläck från framkanten 1/4 ut och 2-3 små svarta fläckar utanför denna. Vitt tvärband 4/5 ut. Huvud har ljusgrå fjäll med mörka spetsar. Antenner ringade i svart och gulgrått.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Caryocolum alsinellum
Mindre arvmal
Caryocolum blandellum
Svartfläckig buskstjärnblomsmal
Caryocolum viscariellum
Rödblärearvmal
Caryocolum tricolorellum
Trefärgad stjärnblomsmal
Caryocolum kroesmanniellum
Större buskstjärnblomsmal