Caryocolum blandellum Svartfläckig buskstjärnblomsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med brun pudring och varierande mängd grå pudring. Utåtriktad svart fläck från framkanten 1/4 ut och 2 små svarta fläckar utanför denna. Vinklat vitt tvärband 4/5 ut. Huvud vitt. Antenner ringade i svart och gulvitt.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Stellaria holostea

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Caryocolum blandulellum
Svartbandad arvmal
Caryocolum tricolorellum
Trefärgad stjärnblomsmal
Caryocolum kroesmanniellum
Större buskstjärnblomsmal
Pseudotelphusa scalella
Svartvit kantmal