Caryocolum blandelloides Alvararvmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med brun, grå och svart pudring. Utåtriktad svart fläck från framkanten 1/4 ut och 2 små svarta fläckar utanför denna. Vinklat vitt tvärband 4/5 ut. Huvud gråvitt med vit panna. Antenner ringade i svart och ljusbrunt.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium arvense, Cerastium fontanum

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Caryocolum blandellum
Svartfläckig buskstjärnblomsmal
Caryocolum blandulellum
Svartbandad arvmal
Caryocolum huebneri
Mindre buskstjärnblomsmal
Caryocolum kroesmanniellum
Större buskstjärnblomsmal
Caryocolum tricolorellum
Trefärgad stjärnblomsmal