Kännetecken: Framvingar svartgrå med 4 otydliga svarta fläckar i inre delen, oftast med ett fåtal vita fjäll som kantar dessa. Par av vita fläckar 4/5 ut som ibland bildar tvärband. Pannan gulvit och nacken svart.

Caryocolum
amaurellum

Tjärblomstermal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lychnis viscaria

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Monochroa rumicetella
Mindre bergsyredystermal
Monochroa sepicolella
Större bergsyredystermal
Bryotropha similis
Mindre mossmal
Neofriseria peliella
Snedfläckad syrastävmal