Kännetecken: Ljusgrå framvingar med rikligt med vit och brun pudring. Svart framkantsfläck vid basen och en mindre 3/4 ut. Två parallella längsgående streck strax innanför mitten och svart prick utanför dessa.

Carpatolechia
epomidella

Skvattramkantmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 17-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla