Carpatolechia fugitivella Föränderlig almkantmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Grundfärg ljusgrå till svart med varierande mängd bruna och svarta fjäll inklusive grupper av resta fjäll. Yttre delen oftast ljusare. Svart framkantsfläck långt in men inte ända vid roten. Huvudet ljusgrått med mörka spetsar.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ulmus glabra

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Carpatolechia decorella
Mångformig ekkantmal
Carpatolechia fugacella
Bredvingad almkantmal
Altenia scriptella
Lönnkantmal
Carpatolechia alburnella
Vit björkkantmal
Gelechia muscosella
Snedstreckad videstävmal