Cameraria ohridella Kastanjemal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Orangebruna framvingar med två vinklade vita tvärband med svart kant utåt. Utanför dessa två par av vita kantfläckar där det inre ibland bildar tvärband. Kort vinklat rotstreck.
©
♀+♂
Vingbredd: 6-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aesculus hippocastanum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Phyllonorycter nicellii
Bandad hasselguldmal