Calyptra thalictri Vampyrfly

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Gråbruna framvingar med unik form med utbuktning på bakkanten som ser ut som en puckel vid vila. Mörk tvärlinje från framhörnet till mitten av bakkanten. Ljusa korta tvärstreck. Tjocka framåtriktade palper.
©
♀+♂
Vingbredd: 40-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Thalictrum