Buckleria paludum Sileshårsfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Liten med ljusbruna framvingar inskurna halvvägs ut. Två vita tvärband i ytterdelen, diffust vitt vid basen av inskärningen och vitt i fransarna. Bakvingens bakflik utan svart fjälltand.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Drosera rotundifolia, Vaccinium

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Oxyptilus pilosellae
Gråfibblefjädermott
Oxyptilus chrysodactylus
Flockfibblefjädermott
Oxyptilus ericetorum
Backfibblefjädermott
Oxyptilus parvidactylus
Sandfibblefjädermott
Crombrugghia distans
Klofibblefjädermott
Geina didactyla
Humleblomsterfjädermott