Brachionycha nubeculosa Vårtaggfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Grå framvingar med karakteristisk stor njurfläck som är ljusare och bredare längst bak med bred svart kant. Långt svart pilmärke från vingroten bakom ovalen som ofta är otydlig.
©
♀+♂
Vingbredd: 48-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Frangula alnus, Lonicera xylosteum, Populus tremula, Prunus padus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Xylocampa areola
Kaprifolfly
Asteroscopus sphinx
Hösttaggfly