Bena bicolorana Större båtspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Stor med trekantiga gröna framvingar med två distinkta vitgula sneda tvärlinjer. Bakvingar vita till gråaktiga. Antenner trådformiga och vid huvudet rödaktiga, som utåt blir ljusa eller gråa.
©
♀+♂
Vingbredd: 40-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus robur

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Pseudoips prasinanus
Mindre båtspinnare
Earias clorana
Grön pilspinnare