Batrachedra praeangusta Aspsmalvingemal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mycket smala framvingar melerade i grått och vitt. Brett längsgående svart streck i inre halvan och smalare längre fram i yttre halvan. Båda brutna av gulvit fläck och med gulvit fläck vid yttre änden. Huvud och mellankropp som framvingarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus, Salix