Kännetecken: Mycket variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen och ibland mörkt streck från vingspetsen. Ofta helt mörk med ljusare främre del.

Bactra
robustana

Havssävsvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 14-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bolboschoenus maritimus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Bactra lancealana
Tågvecklare
Bactra lacteana
Tvillingsumpvecklare
Bactra suedana
Strecksumpvecklare
Bactra furfurana
Vattrad sumpvecklare