Autographa macrogamma Långfläckat metallfly

Alla foton
Kännetecken: Ljusbruna framvingar med stort, utdraget metallmärke som i regel ser ut som bokstaven gamma. Mörkt fält bakom metallmärket med oregelbunden inre och yttre begränsning.
©
♀+♂
Vingbredd: 40-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Sorbus aucuparia, Trollius europaeus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Autographa jota
Violettrött metallfly
Autographa mandarina
Silverlinjerat metallfly
Autographa buraetica
Brungrått metallfly
Autographa pulchrina
Purpurmetallfly