Autographa jota Violettrött metallfly

Alla foton
Kännetecken: Rödbrun framvinge, ofta med rosa pudring. Märket är guldfärgat och oftast tvådelat. Området bakom märket mörkare brunt. Otydlig eller osynlig njurfläck utan ljus kant. Yttre tvärlinjen bara småkrusig i bakre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 38-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galeopsis, Heracleum sphondylium, Lamium, Lonicera, Urtica dioica

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Autographa macrogamma
Långfläckat metallfly
Autographa pulchrina
Purpurmetallfly
Autographa buraetica
Brungrått metallfly
Autographa mandarina
Silverlinjerat metallfly
Chrysodeixis chalcites
Tvillingfläckat metallfly